Trong khi học tiếng anh giao tiếp online bạn cần phải biết một số loại danh từ để việc học đơn giản hơn.

Ngoài quy tắc là thêm “s” sau danh từ giúp biến từ đó từ số ít sang số nhiều. Có nhiều điều vô cùng lý thú xung quanh  danh từ số nhiều này.

Danh từ đếm được và không đếm được

Chỉ có các danh từ đếm được mới tồn tại dạng số nhiều. Ví dụ như từ cat, book, orange, baby … Nhưng danh từ không đếm được gồm các vật không tách rời thành đơn vị đếm được như hair, milk, …

Cách nhận biết dễ dàng nhất là danh từ đếm được sẽ kết hợp với an/a đặt trước. Với danh từ đếm được ta thêm mạo từ a/an vào trước danh từ. còn những danh từ không đếm được không kết hợp cùng a/an

Ta dùng a trước một phụ âm : A book , a key, a hat…

Ta dùng an trước 1 nguyên âm A,E,I,O,U : An apple , an umbrella…

Một mẹo đơn giản để phân biệt các nguyên âm và phụ âm: các nguyên âm ghép thành từ “UỂ OẢI”, các chữ còn lại là phụ âm .

Các quy tắc liên quan tới danh từ số nhiều.

 1. Biến danh từ thành danh từ số nhiều, bạn chỉ cần thêm “s”
 2. Nếu danh từ được kết thúc bằng “x”, “ch”, “s” thì bạn chỉ cần thêm từ “es”
 3. Nếu các danh từ được kết thúc bằng từ “fe”, “f” thì bạn nên chuyển thành “ves”
 4. Danh từ có kết thúc bằng từ “y” thì bạn nên chuyên sang “ies”
 5. Khi danh từ có kết thúc bằng “es” hay “o” thì bạn thêm “es”
 6. Danh từ bất quy tắc thì bạn nên tra từ điển.
 7. Danh từ với dạng giống nhau cả về số ít và số nhiều. Với các từ này, bạn nên dựa vào ngữ cảnh.

Lưu ý khác

 1. Một vài danh từ ở dạng số nhiều như pants, glasses …
 2. Danh từ ở dạng số nhiều nhưng nó lại được chia thành động từ số ít.
 3. Với danh từ ghép thì bạn cần chuyển sang thành số nhiều.
 4. Cụm danh từ biểu hiện số nhiều lại chia động từ số ít.
 5. Các danh từ tập hợp, đội nhóm, tổ chức … được xem như là đanh từ số nhiều hay số ít theo mỗi ngữ cảnh.

Bởi tiếng Anh có nhiều từ vay mượn nên quy tắc nêu ở trên chỉ áp được một phần lớn từ vựng tiếng anh, nếu bạn cảm thấy chắc chắn thì bạn nên tra từ ở trong từ điển.